Zeppelin logo

17. november 2020

Corona-situationen har medført forbedrede rutiner og systemer på teatret

Af Lasse Frank, Adm. leder.

Når man tvinges til at gentænke nedarvede mønstre for publikumsservice, indretning af huset og logistik, kan der opstå forandringer til det bedre.

Da Corona ramte i foråret 2020 og tvangslukkede teatret til slutningen af maj, brugte vi tiden på huset. Det blev til vedligehold, udvidelse af personaletekøkken og oprettelse af et værksted nummer to i et ubrugt rum. Da teatret kunne åbne for publikum igen, blev alle kræfter sat ind på at sikre en sikker, tryg oplevelse. Det krævede gentænkning af gamle vaner og systemer.

Nye systemer har udkonkurreret de gamle

Coronakrisen har tvunget os til at omgøre vores ellers fasttømrede rutiner for publikumshåndtering og husindretning. Det gode ved at blive tvunget til at tænke i nye baner – og så at sige ”opfinde løsninger fra bunden på ny” – er, at man kan ende med at opfinde systemer og løsninger, der udkonkurrerer de gamle. Og det må siges potentielt at være tilfældet hos os på Teatret Zeppelin.

Billetskranken er rykket til forhallen for at give bedre plads til kø. Samtidig har der vist sig andre fordele ved at møde publikum i samme øjeblik, de træder ind ad døren. Foto: Lasse Frank

Vi har succes med bl.a. at have rykket billetskranken ned i forhallen. Og at nummerere vores publikumsrækker og -sæder i salen for at seate publikum efter det. Det er bestemt i vores overvejelser at gøre de løsninger permanente. Det samme er løsningen med ekstra garderober på 3. sal og 0. sal. Også det, at vi kan lukke publikum ind i salen 15 minutter før start, gør meget for flowet i huset. Erfaringerne er, at børnene faktisk ikke har problemer med at vente, før der for alvor sker noget på scenen.

Bedre løsninger til glæde for publikum og personale

Med de løsninger minimerer vi årelange udfordringer med ”trafikpropper”, støj og forvirring under ind- og udluk af publikum. Om tiltagene vil virke, når vi har fuld kapacitet igen, skal selvfølgelig afprøves. Evt. med tilpassede justeringer. Men det at sprede publikum mere ud i huset og guide bedre har givet gode resultater her under corona.

Også i hvert fald minimum én håndspritstander i indgangen og i salen er nok kommet for at blive. Håndsprit kan være med til at nedbringe sygefravær blandt personalet. Forhuspersonalet tager årligt imod op mod 20.000 glade børn og deres voksne fra hele Sjælland.

Personalet har været inddraget i udviklingen af de fleste corona-tiltag. På den måde har vi fået flere aspekter med i planlægningen. En beslutning i 11. time på en premieredag om for første gang at nummerere alle pladser, satte dog personalet under gevaldigt pres! Den beslutning måtte jeg undskylde for i min premieretale. Men hvilken lettelse for alle det var at se, hvordan systemet gav den ønskede positive effekt. Så det blev startskuddet til en fast procedure om pladstildeling. Det har medført en betydelig lettelse af pres på forhuspersonalets skuldre i forbindelse med indluk af gæster.

Teatret Zeppelins coronaindsats er blevet rost

I forbindelse med spilleperioden på ‘Mio, min Mio‘ tikkede en anmeldelse af forestillingen ind fra CPHCulture. Udover at belønne forestillingen med fire flotte stjerner, var der plads til at rose teatrets coronaindsats:

Man føler sig desuden helt tryg og godt tilpas i teatret – selv i en corona-tid, fordi der tages hensyn til alle på en venlig og ubesværet måde.”
– Michael Søby, CPHCulture

Fra både skole- og privatpublikum har vi også modtaget først og fremmest stor forståelse for, at vi har været nødt til at ændre på visse systemer. Dernæst har vi oplevet taknemmelighed for, at vi på vegne af publikum som en samlet enhed har truffet beslutning om, hvad der er sikrest i netop vores hus under en pandemi.

Derudover har sammenholdet blandt de danske teatre været enormt. Corona-spørgsmål og -svar er blevet delt flittigt i diverse fora under bl.a. Dansk Teater og Scenit.

Oversigt over forandringerne på baggrund af corona

En ikke udtømmende liste tæller tiltag som:

● Salskapaciteten er indsnævret 55 % fra de normale 170.

● Personale bærer visir og yder nu endnu bedre guidning af publikum.

● Skiltning med instrukser møder man allerede udenfor hoveddøren samt centrale steder på teatret.

● Sløjfning af stationære billetskranke på 1. sal for at skabe bedre plads til garderobe og ventezone. Den gamle, store skranke har vi solgt.

● Flytning af mobile billetskranke fra trapperepos til forhal. Kødannelser sker nu udenfor fremfor indenfor i trappeopgangen på for lidt plads.

● Opretning af yderligere to publikumsgarderober for bedre spredning af publikum. Garderober findes nu på 0., 1. og 3. sal.

● Nummerering af pladser i salen og manuel tildeling af faste pladser til alle gæster. Det sker ud fra et system, der sikrer minimum ét sædes afstand mellem grupper, der ikke normalt har kontakt.

● Udsending af mail til alle billetkøbere 1-3 dage før deres besøg. Mailen oplister på overskuelig vis regler og forventninger ifm. corona-situationen.

● Håndklæder på toiletterne er erstattet med engangspapirhåndklæder.

● Hurtigttørrende desinfektionsspray på alle toiletter til ‘hjælp-til-selvhjælp’, placeret i kurve opsat til formålet i hver toiletbås.

● Skolepublikum tildeles en ventezone hver med et særligt toiletkøsystem, der forhindrer lange kødannelser.

● Rengøring og udluftning er intensiveret. Stole i salen og andre kontaktflader som håndtag og trappegelænder sprittes af før alle forestillinger; der luftes grundigt ud i salen; toiletter rengøres flere gange dagligt mv.

● Håndspritstandere opstillet alle centrale steder på teatret på brandmyndighedstilladte steder.

● Publikum lukkes ind i teatersalen 15 min. før forestillingsstart. I god tid og i ro og mag kan man finde frem til sin tildelte plads.

Information om coronavirus til teatrets gæster

Læs meget mere om Teatret Zeppelins coronahåndtering og -regler her:
www.zeppelin.dk/coronavirus