Zeppelin logo

Forberedelser til at se teater med børn

HOW TO PREPARE CHILDREN FOR THE THEATRE EXPERIENCE – click here for English version.

Hvad end du er forælder, der skal i teatret med dit barn, eller lærer, der skal i teatret med dine elever, så kan det være godt givet ud at forberede børn på oplevelsen.

Det kan være en stor og lidt overvældende oplevelse at være i teatret

Fortællingen – der kan være både sørgelig, uhyggelig og alvorlig – fortælles med teatrets virkemidler; skuespillere, lys/mørke og lyd, og det kan være overvældende.

Ikke alle har kompetencer til eller erfaring med at bearbejde en stor teateroplevelse. Nogen vælger som den første udvej at gå ud af teaterrummet for at beskytte sig selv mod de stærke indtryk. Det er en helt forståelig strategi, men det er ærgerligt at gå glip af forestillingen og ikke at kunne snakke om den med dem, der bliver i salen og ser den færdigt.

Læs også om vores omtanke for børns indre verden på siden www.zeppelin.dk/omtanke

.

Forberedelse til teaterbesøget

Det er vigtigt at forberede børnene på teaterbesøget, så de får en god oplevelse. Man kan fx snakke om teatrets virkemidler og forberede børnene på forestillingens historie og temaer.

Teatrets virkemidler
Teater er ikke som film og litteratur. Teater foregår i nuet og i samme rum, som publikum sidder i. Netop dét kan være overvældende for børnene. En snak om teatrets virkemidler kan virke afmystificerende og give en fornuftig distance til det, der foregår på scenen.

Teater består blandt andet af lyd (musik og lydeffekter), lys (vekslen mellem lys og mørke, hurtigt lys, skarpt eller mildt lys), skuespillernes bevægelser (arrangementet), historien (replikkerne), kostumerne, rekvisitterne og scenografien (hvordan rummet ser ud, scenens opbygning og de ting, der er på scenen). Der kan også bruges særlige effekter som ild eller røg. Bag de flotte og måske lidt uhyggelige kostumer gemmer der sig altid en skuespiller – et helt almindeligt menneske.

Strategier

Historien og temaerne
Du kan forberede børn på forestillingens historie ved at læse forestillingsbeskrivelsen for dem. I kan snakke om de temaer, som forestillingen berører. Hvis forestillingen bygger på en historie, I kender i forvejen (fx fra en bog eller film), kan I tage en snak om den. Hvis du føler, at dit barn kunne bruge ekstragod forberedelse, er du velkommen til at kigge i det undervisningsmateriale, som vi udvikler til skolerne.

Tegn
Man kan tegne scener fra forestillingen, eller ting, der har med temaet at gøre. At tegne er god måde at bearbejde en oplevelse på. I er velkommen til at sende børnenes tegninger til os!

Dramaleg derhjemme eller i skolen
I kan dramatisere dele af forestillingen i hjemmet eller i klassen. Dramaøvelser og rollespil giver børn forståelse for teatrets virkemidler og for de følelser, der er på spil i en forestilling. Det giver dem forståelse for, at det, der foregår på scenen, “bare er noget, vi leger”.
Særligt for lærere: Husk at Teatret Zeppelin tilbyder dramaworkshops med professionelle skuespillere. Dem kan du læse om her.

Ankomst

Vi anbefaler, at I ankommer i god tid. I teatret går man altid efter at starte forestillingerne præcis på det annoncerede klokkeslag. Når først forestillingen er gået i gang, er det ikke altid muligt at komme ind i salen – det er af hensyn til sikkerhed og oplevelse for øvrige gæster og de medvirkende. Hvorfor kan du læse mere om på www.zeppelin.dk/start

Når I kommer i god tid, har I tid til at vænne jer til omgivelserne, måske se på nogle af de udstillede billeder fra forestillingen, og sidde ned et øjeblik i ro og mag. Oplevelsen af ro omkring ankomsten vil være med til at skabe en afslappethed i børnene, som er med til at sætte en ramme om teateroplevelsen som “en god ting”.

Orientér jer godt, når I træder ind i teatersalen: hvor er der trin, hvordan ser der ud, hvor er døren, I kom indad osv. Er I i tvivl om, om oplevelsen kan blive for overvældende for barnet, så sæt jer yderst på en af rækkerne, så I har mulighed for at komme ud undervejs om nødvendigt – husk at det er mørkt på publikumsrækkerne, når først forestillingen er gået i gang. Det er derfor, det er godt at have orienteret sig om salens forhold, inden man sætter sig. Husk i øvrigt også at respektere forestillingernes fastsatte aldersgrænser (mere om det lidt længere nede på denne side).

Når I sidder i salen

Vi råder alle voksne til ikke at kommentere på handlingen undervejs, men at lade eleverne opleve forestillingen på egne præmisser. Børn reagerer intuitivt, og det er helt okay!

Efter forestillingen

Efter forestillingen kan I hilse på skuespillerne. Det giver oplevelsen ekstra dybde, og det er en god måde at få illusionen brudt på, hvis oplevelsen har været overvældende for barnet. Bagefter kan I snakke om, hvordan forestillingen var i forhold til jeres forventninger. Handlede den om det, I troede? Hvordan blev lys og lyd brugt? Hvordan blev temaerne behandlet?

Respektér aldersbegrænsning på forestillinger

På Teatret Zeppelins egne forestillinger er den fastsatte aldersgrænse for publikum nøje valgt ud fra hensyn til både børnene, det øvrige publikum og de medvirkende skuespillere på scenen. Vi fraråder generelt, at man “tager chancen” og tager et barn med, som ikke er gammelt nok i henhold til den fastsatte minimumsalder. Temaerne kan være vanskelige at forstå, og effekterne, mørket og den periodevise “uhygge” kan være for overvældende. Det kan ende med at blive en ærgerlig oplevelse (måske for første gang) med teatrets verden.

Mere information om forberedelser til at se teater med børn

Har du brug for mere information? Så læs Teaterspots guide til at gå i teatret med børn.
Vi anbefaler også at læse videre om emnet på vores hjemmeside her: www.zeppelin.dk/omtanke