Zeppelin logo

Huskunstnerordning

Statens Kunstfond beskriver:

“Huskunstnerordningen giver kommunale og pædagogiske aktører i børns hverdag mulighed for at få tilskud til besøg af professionelle kunstnere inden for billedkunst, musik, litteratur og scenekunst. Kunstnerne formidler kunsten til børn og unge mellem 0 og 19 år, så de møder den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i den almindelige undervisning eller i dagtilbuddet.

Samtidig er ordningen en unik mulighed for kunstnere til at formidle kunsten i et skabende møde mellem den professionelle kunst og børnene og de unge. Kunstneren bidrager dermed til at give målgruppen erfaring med aktivt at følge samt deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces.”

Hvem

Alle skoler, institutioner og dagtilbud, hvor børn og unge i alderen 0-19 år færdes kan i samarbejde med en eller flere professionelle kunstnere søge om tilskud til et eller flere projekter.

Hvad

Statens Kunstfond dækker 75 % af udgifterne til honorarer, mens skolen eller dagtilbuddet betaler de resterende 25 % samt eventuelle udgifter til materialer o.lign.”

Læs mere om Statens Kunstfonds huskunstnerordning

Brug os

Er I interesseret i et huskunstnersamarbejde? Kontakt os og fortæl om jeres ønsker. Vi har erfaring som huskunstnere og har et stort netværk af samarbejdspartnere fra kunstens verden.