Zeppelin logo

Medarbejdere

Under produktion af en forestilling har teatret op til 25 personer ansat alt efter produktionens størrelse, hvoraf de fleste er projektansatte for en periode, f.eks. skuespillere, designere, instruktør osv. Se liste over produktionsholdet under de enkelte forestillinger.
Herunder kan du se, hvem der ellers er tilknyttet Teatret Zeppelin:

Bestyrelse

Se bestyrelsesmedlemmer, vedtægter mv.:
Teatret Zeppelins bestyrelse


Ledelse

Lasse Frank Administrativ leder

Lasse Frank har det overordnede ansvar for teatrets drift, økonomi, administration samt PR og varetager den daglige ledelse af personale og kontorhold. Han har medansvar for teatrets strategi- og organisationsudvikling og står for produktionskoordineringen, herunder det indledende arbejde med teatrets forestillinger og aktiviteter, klarlægning af de økonomiske rammer, sæsonplanlægning, kontraktansættelse af personale, gæstespilskontakt mv. Lasse er som teatrets administrative leder også primær kontaktperson for Københavns Kommune (hovedbidragyder) og øvrige myndigheder.

Lasse sidder i SCENIT's følgegruppe af teaterrepræsentanter, er medlem af Advisory Board for Teaterbilletter.dk og er en del af ledernetværket i brancheorganisationen Dansk Teater. Tidligere har Lasse desuden været næstformand og indtil sommeren 2022 formand for foreningen Scenekunstens Kommunikation.

Lasse er uddannet på Københavns Universitet og Aarhus Business College (HHX) og har en cand. mag. i Dansk med profil i Kommunikation og Kultur. Før sin tid på Teatret Zeppelin har han arbejdet med eventkoordinering og -afvikling, kulturformidling, PR, administration samt projektledelse på bl.a. Eventyrteatret, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Medicinsk Museion, Byudvikling & Events i Københavns Kommune, SNYK - Genreorganisationen for Eksperimenterende Musik og Lydkunst m.fl.

e-mail: lasse@zeppelin.dk

Mie Brandt Kunstnerisk leder

Kunstnerisk leder, auteur, dramatiker og skuespiller

Mie Brandt er kunstnerisk leder af Teatret Zeppelin siden 1998. Som skuespiller debuterede Mie i 1988 på TV i en række børneudsendelser af Thomas Winding. Mie har medvirket i en lang række teaterforestillinger, bl.a. på Teatret Zeppelin, hvor hun senest spillede med i forestillingerne Drengen der fik en hunds hjerte, Under Haadys Skjold, Ronja Røverdatter og 1001 Nat. På Theater La Balance spillede hun Marie i Woyzeck. Mie var en årrække medlem af improvisationsgruppen ”Impro Ensemblet", ledet af filminstruktør Jonas Elmer. Mie har desuden dramatiseret, bearbejdet og oversat en lang række værker til Teatret Zeppelins scene, bl.a. Himmelkarrusellen som fik en Reumertnominering.
e-mail: mie@zeppelin.dk

Mie Brandt - Udvidet CV
Mie Brandt - Værkliste


Ansatte

Katja Neergaard Økonomi- og Billetansvarlig

Katja er teatrets bogholder med det skarpe overblik. Hun løser opgaver relateret til løn- og billetadministration samt øvrige økonomi-/teateropgaver og besvarer indkomne opkald og mails. Katja har 20 års erfaring med bogholderi og erhvervsøkonomi og holder sig løbende opdateret på området. Hun er desuden uddannet teatertekniker fra Statens Teaterskole med speciale i rekvisitter og special effects.

Louise Borcher Petersen Teatersekretær

Louise arbejder med billetadministration, publikumsbetjening, fundraising samt research- og PR-opgaver. Desuden udarbejder Louise undervisningsmateriale til Zeppelins egne forestillinger.

Louise er uddannet lærer og har arbejdet i den københavnske folkeskole.

e-mail: louise@zeppelin.dk

Oliver Söderlund Schack Teatervicevært og -bygger

Oliver er rygraden i den daglige service på teatret; han tager imod publikum, holder huset rent, reparerer og vedligeholder. Oliver assisterer også under produktionen af nye forestillinger, hvor han med sine allround-evner hjælper til med at bygge, sy, male, sætte teknik op m.m.

Melissa Keller Kristensen Service- og SoMe-medarbejder

Melissa er Teatret Zeppelins faste studentermedhjælper

Melissa er teatrets faste studentermedhjælper, der hjælper til med diverse serviceopgaver rundt omkring på teatret. Hun har derudover også medansvar for Teatret Zeppelins sociale medier, herunder Instagram og TikTok. Melissa studerer til daglig Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet.

Rasmus Christner Månsson Afvikler og tekniker

Rasmus er freelance teatertekniker og hyres ofte ind til at bistå i opgaver på Teatret Zeppelin relateret til teknisk afvikling og assistance, lyddesign, bygning af scenografi, huslige opgaver m.m. Rasmus er uddannet tømrer og teatertekniker med eget firma kaldet Lyd & Teaterteknik.

Laura Walters Event- og Billetmedarbejder

Laura er teatrets allround-medarbejder. Hun studerer til daglig Teater- og Performancestudier på Københavns Universitet og startede på Teatret Zeppelin som instruktørassistent i 2017-18 på forestillingen 'Drengen der fik en hunds hjerte' og sidenhen på forestillingen 'Mælkebøttereglementet' i 2019-20. Nu hjælper hun til på Teatret Zeppelin, når behovet for ekstra hænder eller en skarp hjerne opstår, enten i forbindelse med forestillinger og modtagelse af publikum eller i forbindelse med produktionen af nye forestillinger.

Asker Hvidepil Korleder

Asker er uddannet korleder og har en kandidat i musikvidenskab samt mange års erfaring inden for formidling, undervisning og musikalsk samskaben. Han har undervist i sang og musik på musikskoler, efterskoler og aftenskoler. Asker er desuden professionel musiker.

Kamilla Mølbjerg Odfeldt Forhusmedarbejder

Kamilla er som studentermedhjælper en del af teatrets forhuspersonale, som på skiftehold er med til at tage imod gæster, betjene kunder i Kaféen, tjekke billetter og sørge for at teatret er pænt og hyggeligt til de mange besøgende. Derudover løser Kamilla lejlighedsvist andre opgaver for teatret relateret til events, PR, administration og publikumshåndtering.
Kamilla studerer til daglig Teater- og Performancestudier på Københavns Universitet. Hun har desuden som en del af sin uddannelse været i studiepraktik på Teatret Zeppelin i 2022.
Du vil nogle aftner også kunne møde Kamilla på Betty Nansen Teatret, hvor hun også er en del af forhuspersonalet.

Christina Christiansen Forhusmedarbejder

Christina er som studentermedhjælper en del af teatrets forhuspersonale, som på skiftehold er med til at tage imod gæster, betjene kunder i Kaféen, tjekke billetter og sørge for at teatret er pænt og hyggeligt til de mange besøgende. Derudover løser Christina lejlighedsvist andre opgaver for teatret relateret til events, PR, administration og publikumshåndtering.
Christina læser til daglig til Serviceøkonom på Copenhagen Business Academy.

Clara Kjær Jørgensen Forhusmedarbejder

Clara er som studentermedhjælper en del af teatrets forhuspersonale, som på skiftehold er med til at tage imod gæster, betjene kunder i Kaféen, tjekke billetter og sørge for at teatret er pænt og hyggeligt til de mange besøgende. Derudover løser Clara lejlighedsvist andre opgaver for teatret relateret til events, PR, administration og publikumshåndtering.
Clara læser til daglig til civilingeniør i by-, energi-, og miljøplanlægning på Aalborg Universitet i Sydhavn.

Figga Vive Andersen Forhusmedarbejder

Profilbillede - Figga

Figga er som studentermedhjælper en del af teatrets forhuspersonale, som på skiftehold er med til at tage imod gæster, betjene kunder i Kaféen, tjekke billetter og sørge for at teatret er pænt og hyggeligt til de mange besøgende. Derudover løser Figga lejlighedsvist andre opgaver for teatret relateret til events, PR, administration og publikumshåndtering.
Figga studerer til daglig Multimediedesign på Københavns Erhvervsakademi.

Solvig Tørsleff Forhusmedarbejder

Solvig er som studentermedhjælper en del af teatrets forhuspersonale, som på skiftehold er med til at tage imod gæster, betjene kunder i Kaféen, tjekke billetter og sørge for at teatret er pænt og hyggeligt til de mange besøgende. Derudover løser Solvig lejlighedsvist andre opgaver for teatret relateret til events, PR, administration og publikumshåndtering, og så hjælper Solvig lejlighedsvist til i teatrets kostumeafdeling med bl.a. reparation, vask, tilpasning mv.