Zeppelin logo

Teatret Zeppelins bestyrelse

Teatret Zeppelins bestyrelse består af følgende:

Christina Krøll

Forperson
MPA, Co-Founder af Teaterbilletter.dk/Scenit.dk, Skuespiller, Producent

Hannah Karina Mikkelsen

Næstforperson
Teaterleder af Teatret Masken, Skuespiller og fakir

Zenia Stampe

Medlem af Folketinget for Radikale Venstre, bl.a. Kulturordfører

Johanne Eggert

Scenograf

Anne Skovmark

Lærer på Risbjergskolen i Hvidovre, anmelder hos Fagbladet Folkeskolen og tidl. korsanger

.

Forhold og rammer

Teatret Zeppelins bestyrelse er selvsupplerende og består af fem personer. Der afholdes bestyrelsesmøder i udgangspunktet fire gange årligt, bl.a. op til afleveringsfristen for teatrets årsrapport (regnskab) og virksomhedsplan (budget). På bestyrelsesmøderne deltager bestyrelsen samt teatrets kunstneriske leder og teatrets administrative leder. Desuden deltager teatrets økonomimedarbejder under det faste dagsordenspunkt ‘økonomi’ i forbindelse med gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning.

gruppebillede af Teatret Zeppelins bestyrelse, ledelse og ansatte i juni 2022

.
På gruppebilledet ses Teatret Zeppelins bestyrelse, ledelse og personale samlet på teatrets fortrappe ved plakatvæggen i anledning af sæsonens sidste bestyrelsesmøde i juni 2022, som afsluttedes med fællesmiddag.

For oven (fra venstre mod højre): Anne Skovmark, Christina Krøll, Lasse Frank, Zenia Stampe, Louise Borcher Petersen, Tina Kornerup-Bang og Katja Neergaard.
For neden (fra venstre mod højre): Hannah Karina Mikkelsen, Mie Brandt, Melissa Keller Kristensen og Johanne Eggert.

Klik på billedet for at forstørre

.

Mødeform og bestyrelsens årshjul

Dagsordner til bestyrelsesmøderne sammensættes af ledelsen, som også udarbejder mødereferater. Hvert møde starter med ‘bestyrelsens kvarter’, hvor bestyrelsen har mulighed for at tale sammen uden ledelsens tilstedeværelse. Møderne har ofte karakter af sparringsmøder, hvor ledelsen og bestyrelsen tænker sammen og bidrager med forskellige indsigter og blikke på de aktuelle punkter.

Bestyrelsesmødernes indhold følger teatrets årshjul og administrative sæsonhøjdepunkter, foruden hvad end der på det givne tidspunkt skønnes relevant at behandle i fællesskab. Årshjulet for bestyrelsen ser ud som følger:

Marts: Årsregnskabsmøde
Juni: Fordybelsesmøde
September: Budget-/årsplansmøde
December: Repertoiremøde

Bestyrelsen orienteres desuden løbende om teatrets arbejde, aktiviteter, tiltag og nyheder om/fra teatret via nyhedsbreve, som ledelsen forfatter til bestyrelsen ca. en gang om måneden.

Organisationsform og vedtægter

Teatret Zeppelin blev i slutningen af 2017 omlagt fra forening til selvejende institution. I samme forbindelse fik teatret etableret en professionel, ekstern, selvsupplerende bestyrelse. Teatrets succes beror bl.a. på et tæt og stærkt samarbejde mellem bestyrelsens fem medlemmer og teatrets ledelse, som siden 2018 har bestået af to ledere: kunstnerisk leder Mie Brandt og adm. leder Lasse Frank.

Teatret Zeppelins vedtægter kan ses her.
Vedtægterne blev senest revideret i 2019.


Læs om Teatret Zeppelins historie, virke og visioner her