Zeppelin logo
← tilbage

Lasse Frank

Administrativ leder

Lasse Frank har det overordnede ansvar for teatrets drift, økonomi, administration samt PR og varetager den daglige ledelse af personale og kontorhold. Han har medansvar for teatrets strategi- og organisationsudvikling og står for produktionskoordineringen, herunder det indledende arbejde med teatrets forestillinger og aktiviteter, klarlægning af de økonomiske rammer, sæsonplanlægning, kontraktansættelse af personale, gæstespilskontakt mv. Lasse er som teatrets administrative leder også primær kontaktperson for Københavns Kommune (hovedbidragyder) og øvrige myndigheder.

Lasse sidder i SCENIT's følgegruppe af teaterrepræsentanter, er medlem af Advisory Board for Teaterbilletter.dk og er en del af ledernetværket i brancheorganisationen Dansk Teater. Tidligere har Lasse desuden været næstformand og indtil sommeren 2022 formand for foreningen Scenekunstens Kommunikation.

Lasse er uddannet på Københavns Universitet og Aarhus Business College (HHX) og har en cand. mag. i Dansk med profil i Kommunikation og Kultur. Før sin tid på Teatret Zeppelin har han arbejdet med eventkoordinering og -afvikling, kulturformidling, PR, administration samt projektledelse på bl.a. Eventyrteatret, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Medicinsk Museion, Byudvikling & Events i Københavns Kommune, SNYK - Genreorganisationen for Eksperimenterende Musik og Lydkunst m.fl.

e-mail: lasse@zeppelin.dk