Zeppelin logo

Bæredygtighed på Teatret Zeppelin

…bæredygtighed og teater…

Om bæredygtig og klimavenlig teaterproduktion

Selvom du måske ikke tænker på teatre som det første, når du tænker på kampen for klimahensyn i erhvervslivet, så er bæredygtighed noget, vi alle kan indtænke i vores virke og dagligdag. For nok er teatre ikke den type virksomheder, der har de største klimaaftryk, men der er stadig ting, vi kan gøre på vejen mod en grønnere verden. Her kan du læse om Teatret Zeppelins principper og politikker for klimahensyn og om de skridt, vi har taget i organisationen. Til info og måske gensidig inspiration. Vi fortsætter ad vejen mod mere viden om klimatiltag og monitorerer, reviderer og udvider løbende vores klimahandleplaner og -mindset.

.

De fleste små og mellemstore teatre er pressede på personale og ressourcer. Det gælder også for Teatret Zeppelin. Vi har derfor vurderet det vigtigt at have nogle klare, letforståelige principper og en vis systematik omkring klimabevidsthed, som virker i en travl dagligdag. Måske kender I også til det issue på jeres arbejdsplads?

Øg bevidstheden
Alt starter et sted. Et naturligt første skridt er at søge at øge bevidstheden om og fokus på klimavenlighed. Bestyrelse, ledelse og ansatte må tage medansvar for et grønnere mindset.

.

Teatret Zeppelins klimapolitik og -tiltag:

.

Fast dagordenspunkt til møder

Miljø er et fast dagsordenspunkt til hhv. produktionsmøder, personalemøder og ledelsesmøder. Det skal sikre kontinuerlig påmindelse om at indtænke bæredygtighed i indkøb, dagligdag, udvikling, samtale osv. Under punktet vendes hukommelsen mod de seneste handlinger, hvor hensynet til bæredygtighed spillede en rolle. Desuden gennemgås muligheder for, hvordan bæredygtighed kan indtænkes i de kommende gøremål på teatret. Måske er der ikke noget relevant under punktet på hvert eneste møde, men om ikke andet, så rettes fokus mod emnet. På den måde øger vi gradvist hele tiden bevidstheden om bæredygtighed i både et personligt og virksomhedsmæssigt perspektiv.

Nye forestillinger gør brug af strømbesparende teaterlamper

I 2022-23 fik Teatret Zeppelin med generøs fondsstøtte samt selvfinansiering udskiftet lyset i teatersalen til miljøvenlig LED-teknik. En konventionel teaterlampe bruger op til 1000w, mens en tilsvarende LED kun bruger 100w. Teatrets strømforbrug er således nu op til 90 % lavere end før. Nye produktioner skal i videst mulige omfang gøre brug af de nye LED-lamper for at nedbringe forestillingens samlede co2-aftryk mest muligt. Der er sket meget indenfor LED-teknik de seneste år, og innovationen har bragt de strømbesparende lamper helt tæt på kvaliteten af konventionelle teaterlamper. Tusind tak til de støttende fonde, der har muliggjort den grønne omstilling i teatrets teknikdepot: A.P. Møller Fonden, Nordea Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Lemvigh-Müller Fonden.

Miljøbevidsthed i indkøbspolitik og forbrug

Det hæklede skilt "Køb ingenting" har hængt på Teatret Zeppelins kontorgang siden tidernes morgen - en venlig reminder om at tænke over, hvad man reelt har brug for.
Det hæklede skilt “Køb ingenting” har hængt på Teatret Zeppelins kontorgang siden tidernes morgen – en daglig, venlig reminder om at tænke over, hvad man reelt har brug for omkring sig. Visse ting har man nu dog brug for.

Alle virksomheder har genstande, forbrugsvarer og services, de relativt ofte køber for at kunne fungere. Så selvom man ikke er en stor fabrik, kan man overveje, om der findes miljøvenlige alternativer til de ting, man bruger jævnligt. Prisen er ofte en faktor for os med pressede budgetter, så det kan betale sig at holde øje med tilbudsaviserne og købe større ind, når prisen er lavere end normalt. For der er ingen tvivl om, at det desværre stadig oftest er sådan, at de miljøvenlige produkter koster en del mere. På Teatret Zeppelin køber vi økologisk kaffe, svanemærkede tryksager og miljømærkede rengøringsmidler, så ofte det er muligt. På andre områder kan det ikke længere betale sig ikke at vælge den miljørigtige løsning. Det gælder f.eks. hvidevarer samt el-pærer og teaterlamper, hvor strømbesparende LED’er hurtigt har tjent sig selv hjem igen. Derudover forsøger vi altid at tænke over kun at handle det ind, vi reelt har behov for og bruger af løbende. Udsmykning, brugsgenstande, ting til rekvisitter, service og meget andet finder vi ofte brugt i storskraldsrummets byttestation lige ved siden af teatret.

Affaldssortering der hvor affald genereres

Det kan virke banalt i dag, men i en ikke fjern fortid, var affaldssortering ikke særlig udbredt. På Teatret Zeppelin har vi, længe før kravene til affaldssortering kom, sorteret affald i hjemmebyggede systemer med spande i både køkkenet ved forkontoret på ½. sal, i køkkenet på 3. sal og i Kaféen. Vi har sorteringsspande til pap, papir, plastic, glas, metal, farligt affald, batterier og pant. Affaldssortering er indskrevet i teatrets personalehåndbog som noget, alle bedes følge husets regler for. Så vi er sammen om at få sorteret affald rigtigt.

Upcycling og genbrug

Rekvisitter finder ofte vej til scenen fra teatrets velassorterede lager eller genbrugsstationer og -forretninger. Vi opfordrer på produktionsmøder aktivt til at tænke genbrug, når de scenografiske løsninger skal udvikles. Måske er materialegenbrug ikke altid en gangbar løsning, da vi også skal tage højde for sikkerhed og holdbarhed. Men igen handler det i første omgang om at rette fokus mod muligheder og alternativer: Er der grund til nyt, eller ville brugt kunne gøre det lige så fint?

Genopsætning af forestillinger er også genbrug
Man tænker måske ikke over det på dén måde i det daglige, men at genopsætte en teaterforestilling – og derved forlænge forestillingens levetid, hvor den bliver set af et publikum – er også en måde at genbruge på. Alternativet vil ofte være at kassere forestillingen. Teatret Zeppelin råder over et fjernlager, som er stort nok til at rumme de store scenografier, vi skaber. En Teatret Zeppelin-egenproduktion opsættes typisk tre gange i løbet af en periode på 3-6 år.

Anbefaling af offentlig transport som den bedste mulighed

3/4 af vores gæster er elever på skoleudflugt med deres lærere. De ankommer på gåben eller med bus/tog/metro – vi har heldigvis det hele tæt på i hjertet af Vesterbro. Københavns Hovedbanegård er i gåafstand, og det samme er den nye metrostation på Enghave Plads. Rundt om er der tilmed et væld af busruter. Og så er København jo en af verdens bedste cykelbyer!
Parkeringsforhold er vanskelige i København, og området omkring Valdemarsgade er ingen undtagelse. Så det er nemt at anbefale fravalg af bil til teatret. Dette gør vi bl.a. på vores side Praktisk info for gæster.

TV2 har samlet en liste over, hvor meget de forskellige typer transportmidler belaster klimaet – se her.

Tætning af huset i vinterhalvåret

Et hus som vores fra 1923 har den klassiske ulempe, som gamle huse har: meget varmt om sommeren, og koldt om vinteren. Vi har bygget forsatsruder, som passer præcist til vinduerne i vores del af bygningen. De hjælper med at holde på varmen. Forsatsruderne er skåret til af plexiglas, som er blevet påført et magnetbånd, så de i et snuptag kan klikkes af og på et påsat bånd langs vinduernes karme, men samtidig “suger” sig godt fast. Små løsninger, som trods alt gør en forskel.

Når det er sommer, piller vi forsatsruderne af og gemmer dem i et depotrum. Med tusch har vi skrevet diskret i bunden af hver forsatsrude, hvilket lokale de hører til. Gamle vinduer har nemlig ikke samme størrelse, så der er brug for præcist at kunne lokalisere, hvilket vindue hver rude hører til, så de lukker helt tæt til.

Spar papiret – ingen fysiske billetter

Det er mange år siden, at teatret droppede billetprinteren. Via billetsystemet har vi viden om, hvem dagens publikum er, så vi i stedet kan krydse de ankomne af på en gæsteliste. Derfor behøver vi i langt de fleste tilfælde end ikke at se en billet på folks telefon. Salg i døren foregår også uden papirbillet. På vores hjemmeside og i samarbejde med Teaterbilletter.dk gør vi meget ud af at understrege, at billetterne ikke behøver blive printet. Over årene har det manifesteret sig hos hovedparten af vores gæster, så papirforbruget holdes nede.

Et blik på det, der er “smeltet sammen med væggene”

Det siges, at det er inden for de første 3-6 måneder som ansat et sted, at man kan se sin arbejdsplads med et særligt effektivt blik på omgivelserne. Herefter stirrer man sig blind på indretningen af mange ting. Hos Teatret Zeppelin havde vi i årevis et display-køleskab i Kaféen. Et af dem med glaslåge i døren, så man kan se ind i det, når det er lukket. Da det stod for at skulle udskiftes, kiggede vi efter nyt displaykøleskab. For sådan skulle det jo være. Eller skulle det? Granskning af priser og energiforbrug på displaykøleskabe fik os til for første gang at overveje, om et displaykøleskab overhovedet var nødvendigt for Kaféen på teatret. Alle medarbejdere med tilknytning til Kaféen skulle høres. Det kan være svært at bryde med en “sådan plejer det at være”. Men da displaykøleskabe har et energiforbrug helt op til seks gange højere end et almindeligt køleskab, endte det alligevel med et vink farvel til glasruden. I dag er der ikke en eneste medarbejder, der end kan huske, hvorfor det føltes så bidende nødvendigt med et displaykøleskab. Historien minder vi hinanden om, for meget er blot et spørgsmål om vane, og vaner kan ændres.

Planet Placement

Noget relativt nyt, vi er begyndt at eksperimentere med i det kunstneriske udviklingsarbejde, er fænomenet Planet Placement. De fleste kender begrebet Product Placement, som går ud på, at varemærker optræder næsten ubemærket i kunsten. Det kunne være actionhelten i en Hollywood-film, som drikker en Pepsi Max i scenen på et cafeteria. Planet Placement handler om på lignende vis at “snige” budskaber ind. Her bare ikke om en handelsvare, men som information om klodens tilstand. Det kunne være en replik om en bekymring for den smeltende is ved Nordpolen – uden at replikken som sådan har en bærende betydning for handlingen. Ikke alt kunst fra nu af kan eller skal handle om klimakampen, bare fordi den kamp er alvorlig og vigtig. Men man kan på anden vis lade den overskyggende verdenskrise titte frem i fortællinger.

Samarbejde, oplæring og sparring: opsøg organisationerne med flere muskler

Fotografi fra en Klimasalon - et møde om bæredygtighed i kulturlivet, som Bæredygtigt Kulturliv Nu har faciliteret
Klimasalon på Musikhuset København den 27. april 2023. Talks og sparring.

Bæredygtighed som tema er heldigvis for længst nået til teaterbranchen, hvor vi har haft glæde af tænketanke, erfaringsudveksling og debat i regi af særligt Bæredygtigt Kulturliv NU og Dansk Teater. Det er organisationer med flere kræfter og/eller med en mission alene dedikeret til klimakampen. Vi følger og deltager, så godt vi kan, når organisationerne åbner op for klimasaloner og præsenterer et indblik i den nyeste viden og lærerige cases fra rundt om i landet og verden. Virksomheder skal ikke opfinde den dybe tallerken hver for sig. Hvor man kan lade sig inspirere og blive klogere på kampen for klimaet, skal man gå hen.

FUN FACT:

Vidste du, at Teatret Zeppelin lavede en klimaforestilling i 2009?

.

KLIMATOPIA

KLIMATOPIA havde premiere i 2009. Det var nogle år før, at klimakampen for alvor brød igennem i mediebilledet og kom på alles læber. Sidenhen fik Greta Thunberg og en hær af bekymrede forskere over hele verden større bevågenhed. KLIMATOPIA spillede på Teatret Zeppelin i efteråret 2009 og vinteren 2011. Forestillingen var måske nok en anelse forud for sin tid, for trods en flot produktion blev den aldrig en større kommerciel succes. Det til trods for, at Politiken i klima-året 2009 gjorde status over relevante teaterforestillinger, og Politiken konkluderede, at Klimatopia var den eneste teaterforestilling om klima, som var lykkedes – og kvitterede med topkarakteren fem hjerter.

KLIMATOPIA – En blæsende ekspedition i fremtidens tjeneste. Den store Oversvømmelse har slettet al landjord fra verdenskortet. De få mennesker, som overlevede oversvømmelsen, bor nu på små øer bygget af vragdele (…) Læs mere om Klimatopia her.

Dele af scenografien lever videre på Teatret Zeppelin. F.eks. har en stor metalrist siden forestillingen blev kasseret fungeret som effektiv udendørs skomåtte til mudrede børnefødder.

Forestillingsbillederne er taget af fotograf Bjarne Stæhr.
Klik på et billede for at forstørre det.

Er du nysgerrig og vil vide mere om noget af det, du har læst om her, er du velkommen til at kontakte os på post@zeppelin.dk


Læs mere:
Om Teatret Zeppelin