Zeppelin logo

Detaljeret info om teatret

Teatret Zeppelin har samlet oplysninger, viden og vejledninger i forskellige infohæfter. Formålet er at gøre det nemt og overskueligt at gøre brug af teatret.

Klik på et af hæfterne nedenfor (billede af hæftets forside) for at åbne det.

INFOHÆFTE 1: INFO TIL DEM, DER ØNSKER AT LEJE TEATRET

Info til gæstespil før aftale indgås

Beskriver priser, muligheder, begrænsninger og generel info. Målet er at forventningsafstemme, inden en kontrakt om lån/leje af teatrets lokaler indgås.

INFOHÆFTE 2: GUIDE TIL HUSET & SALEN – DET STORE OVERBLIK

Det mest detaljerede overblik over salen og huset

Beskriver husets og salens indretning, teknik, loftsrig (inkl. bæreevne og konstruktion) m.m. og indeholder målfaste tegninger af salen/riggen og plantegning over huset.

INFOHÆFTE 3: VEJLEDNING TIL GÆSTESPIL – SAL OG TEKNIK

Kortfattet guide til det basale i salen; sådan virker lys/lyd/teknik/mv.

Beskriver fremgangsmåder for at gøre brug af salen med trinvise instruktioner med billeder, der forklarer, hvordan man tænder for strømmen, aktiverer lydbordet, lufter ud i salen osv.

INFOHÆFTE 4: UDSTYRSLISTE – TEATRETS TEKNIKBANK

Oversigt over teatrets tekniske udstyr i listeform opdelt i kategorier

Viser hvad teatret råder over af udstyr; lamper, pulte, projektorer, dæmpere, controllere, effekter, højtalere osv. Ved forespørgsel kan der evt. indgås aftale om lån/leje af dele af teatrets udstyr udover det som standard installerede tekniske udstyr.

Klik på et hæfte herover for at åbne det

.


Mere info: Generelt om Teatret Zeppelin – klik her