Zeppelin logo

23. marts 2022

I unipraktik på Teatret Zeppelin

Af Kamilla Mølbjerg Odfeldt

Som en del af min bacheloruddannelse Teater- og performancestudier på Københavns Universitet var jeg i februar-marts 2022 i praktik på Teatret Zeppelin. Jeg vil her dele de erfaringer, jeg har erhvervet mig i løbet af min tid på teatret.

Muligheden for at tilvælge et praktikforløb havde en stor betydning, da jeg skulle vælge studie. Derfor var jeg også i god tid med at finde praktikplads, og Teatret Zeppelin var de første, jeg sendte en praktikansøgning til, og den blev heldigvis taget godt imod.

HVEM ER JEG?

Jeg hedder Kamilla, er 22 år, og jeg er lige nu i gang med mit 4. semester på Teater- og performancestudier. Jeg har altid elsket at gå i teatret, men jeg har også altid vidst, at jeg bestemt ikke skulle stå på scenen. Det var mere alt det andet ved teater, der fangede min interesse. Derfor søgte jeg ind på teater- og performancestudier med kvote 2 og var så heldig at komme ind.

.                             

MIN PRAKTIK PÅ TEATRET ZEPPELIN

På Teatret Zeppelin blev jeg lynhurtigt sat ind i hele teatrets daglige gang fra min første dag i praktik. I den første uge var jeg hovedsageligt med til at byde en masse gæster velkommen til forestillingen Mio, min Mio. Derfor følte jeg mig også hurtigt som en del af hele Zeppelin-holdet, både i forhold til de forskellige arbejdsopgaver, jeg blev sat på, men også i forhold til det sociale på arbejdspladsen.

Jeg har kunnet mærke, at der fra Lasses side (husets administrative leder) har været en stor tillid til mig, i og med at jeg har fået lov til at arbejde selvstændigt og kreativt med mange opgaver. Samtidig har jeg aldrig været i tvivl om, at jeg kunne søge sparring og hjælp hos ham og de øvrige ansatte.

Jeg har oplevet en høj grad af anerkendelse i mit arbejde, hvilket har haft stor betydning for hele min trivsel i huset og mit mod på de opgaver, der nu skulle komme efter.

Derudover har jeg også kunne byde ind med mit eget input og er blevet spurgt ind til, hvad jeg tænkte til forskellige opgaver som Katja, projektleder for publikumsudviklingsprojektet MereZep, var i gang med. Det gav mig også en følelse af, at jeg var der på lige fod med de andre.

På Kamillas sidste dag mødtes vi til kage i frokoststuen. Her bliver Kamilla (i midten) omfavnet pænt på gensyn af Charlotte (til venstre) og Louise (til højre).

MINE OPGAVER PÅ TEATRET

Jeg beskæftigede mig særligt med kommunikation i form af forskellige opgaver. En af de større opgaver var, at jeg skulle arbejde med et udkast til en sæsonbrochure for sæson 22/23. Her kunne jeg komme med mit bud og samtidig få lov til at arbejde kreativt med kommunikation og design. I løbet af praktikken fik jeg også mulighed for at skrive en artikel til teatrets hjemmeside, arbejde med nyhedsbrev og med teatrets sociale platforme. 

Jeg fik også et godt indblik i det administrative, særligt fordi jeg fik tildelt min egen kontorplads blandt andre ansatte (bl.a. økonomi- og billetansvarlig, teatersekretær, PR- og servicemedarbejder).

Jeg var også med ude at lave teaterworkshops for nogle af de elever, som havde været inde og se Mio-forestillingen i forbindelse med MereZep-projektet. Herfra kunne jeg særligt trække på min viden om teaterpædagogik fra studiet.

KONKLUSION PÅ MIT PRAKTIKFORLØB

Jeg har alt i alt været rigtig glad for mit praktikforløb på Teatret Zeppelin. Jeg har først og fremmest fået et vigtigt indblik i, hvordan netop dette teater fungerer som organisation. Jeg er blevet mødt med opgaver af forskellige sværhedsgrader og er dermed både blevet udfordret samtidig med at have haft følelsen af, at det her kan jeg sagtens! Jeg er kun blevet bekræftet i, at jeg er havnet på det rigtige studie, og at jeg er på vej ind i den rigtige branche.

.
.


Artikler om teater og teatret skrevet af ansatte fra teatret
Følg med på vores artikelside, hvor du finder indlæg skrevet af teatrets ledelse og medarbejdere; vidensdeling, debatindlæg, kultur- og teaterpolitiske indspark, erfaringsudveksling m.m.
se her: www.zeppelin.dk/artikler