Zeppelin logo

Partnerskab

Med støtte fra Åben Skole i Københavns Kommune indgik Teatret Zeppelin og Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro et to-årigt partnerskab, som løber i skoleår 2021-22 og 2022-23.

Titlen på partnerskabsforløbet er ”SELVBILLEDER – hvem er jeg i fællesskabet, og hvem vil jeg gerne være?”

Målgruppen er indskolingen.

Afdelingsleder af indskolingen på Tove Ditlevsens Skole, Jacob Panduro, udtaler:

I et partnerskabssamarbejde med et teater ser vi en mulighed for at arbejde kreativt og kunstnerisk med tematikker, som er vedkommende for eleverne i deres daglige liv.
Vi forestiller os at skabe et langstrakt forløb som tager udgangspunkt i et overordnet begreb, som vi, som arbejdstitel, kalder ’SELVBILLEDER’; selvopfattelse eller selviscenesættelse. 
Gennem dramaworkshops, samtaleøvelser, udvikling af tekst- og billedmateriale, dagsbogsnoter, o.l. vil vi med scenekunstens virkemidler og formater undersøge og udfolde hvad et selvbillede bestå i/af, vi vil blive klogere på os selv som individer i et fællesskab/ i klassen. Vi vil undersøge om vores selvopfattelse stemmer overens med, hvordan andre oplever os, og derigennem blive klogere på os selv og de andre. Vores selvbilleder vil utvivlsomt forandre sig undervejs i forløbet.

Konkret vil vi se forestillinger på teatret, som på forskellig vis kan være med til at uddybe og behandle emner, som vi knytter til selvbilleder; det kan handle om venskaber, ensomhed, personlige forandringer, mobning og diskrimination.

Teateroplevelsen vil blive fulgt op i klassen med workshopforløb, som udfolder emnerne yderligere og involverer eleverne gennem dramaøvelser og kropslige refleksioner.

På teatret vil vi benytte de kreative værksteder, hvor eleverne får mulighed til at skabe deres egne værker. Teatrets fagpersoner vil bidrage med metoder og ideer, som hjælper den enkelte til at skabe form ud af tanker og refleksioner.

Tilbage på skolen vil vi tage emner op, som taler ind i forløbet, og som er med til at belyse og udfolde, hvad et selvbillede er og kan udvikles til.

Vi forestiller os, at der kan være flere samtidige spor i processen, som fx at en klasse er fokusgruppe ifm en forestillings tilblivelse, en anden klasse udvikle fx en udstilling som vedrører relevante emner, osv. En tredje klasse udvikler et digtoplæsnings-arrangement, osv. Vi vil være åbne for at gå ad de stier, som viser sig undervejs.