Zeppelin logo
← tilbage Melissa er Teatret Zeppelins faste studentermedhjælper

Melissa Keller Kristensen

Service- og SoMe-medarbejder

Melissa er teatrets faste studentermedhjælper, der hjælper til med diverse serviceopgaver rundt omkring på teatret. Hun har derudover også medansvar for Teatret Zeppelins sociale medier, herunder Instagram og TikTok. Melissa studerer til daglig Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet.