Zeppelin logo

Utopi – En dramaworkshop

Klima og Utopi – en dramaworkshop for 9-18 årige – og om børn og unges drømme og forventninger til fremtiden – ren utopi?

Forårets Workshop U-topi er en del Zeppelins 2009 tema og danner baggrund for den kommende sæsons åbningsforestilling Klimatopia.

utopiKlimaet og fremtiden –  i et dramatiseret fremtidsværksted inviterer vi workshopdeltagerne med på en spændende, sanselig og dramatisk rejse, hvor planeten jorden og dens beboere er overordnet tema, og deltagernes personlige indstilling og skaberlyst den største udfordring. Det er elevernes egne meninger, kreativitet og samarbejde som former rejsen og giver den indhold.

Ved hjælp af alle teatrets virkemidler undersøger vi vores forestillinger og drømme om fremtiden gennem rolle- og forumspil, bevægelse, lyd, lys, interviews, drama- og sanseøvelser og meget andet. Vi foretager en rejse i fremtidsværkstedets 3 rum, hvor en fiktiv mission er drivende kraft.
Deltagerne bliver gennem rejsen stillet overfor dramatiske situationer, spørgsmål og valg, som har med deres egne længsler, frygt, modstand, forventninger og forestillinger om fremtiden at gøre:

Hvad er et godt liv?
Hvad forventer jeg af fremtiden?
Hvad drømmer jeg om?
Er jeg parat til at tænke miljø-aspektet ind i min dagligdag?
Og ind i mine fremtidsplaner?
Kan lysten til at skabe erstatte følelsen af afkald?
Hvad gør mig glad – dybest set?
Hvad ligger bag mine behov?

Workshopdeltagerne bliver indirekte medskabere af Zeppelins teaterforestilling Klimatopia i efteråret 2009 – det er deres forestillinger om fremtiden, som vil være udgangspunkt for et spritnyt skuespil i sæson 09/10.
Forestillingen Klimatopia har premiere d.4.10.09. Mere herom løbende på www.zeppelin.dk.

Jeg hører det – og glemmer det
Jeg ser det – og husker det
Jeg prøver det – og jeg forstår
Kinesisk ordsprog – Konfucius (551 f.kr.)

Få mere inspiration til undervisning før og efter workshoppen. Se nedenstående links.

DMI  1tonmindre  Arken  Post og Tele Museum  Damanhur GreenHome  Cop15  Climate Roots  Unicef  Københavns Kommune Eksperimentarium

Tak til fokusgruppen fra Børneuniversitetet (nu: Børne U.N.I.)

Skovshoved Skole siger tak

U-topi er støttet af Frederiksberg Fonden og udbydes gratis til skolerne.
OBS! Workshoppen er produceret i samarbejde med Teater Camp X-juniordels leder Lone Sørensen

Kontakt kunsterisk leder Mie Brandt for nærmere informationer

Køn i spil

TAG DET SOM EN MAND, FRUE!
En workshop om køn i spil i samarbejde med Statens Teaterskole – Efteruddannelsen

Søger du en mand, eller ti – til det hårde eller bløde arbejde du ikke selv kan overkomme, så er vi på pletten!

Vi tilbyder mænd af alle slags – både cowboys, følsomme kunstnere, mappedyr, sømænd og handymænd.

Vi optræder og underviser med finesse på scener, museer, skoler, i film, på arbejdspladser, til firmafesten – alle steder simpelthen.

Vi tilbyder workshops i cross-dressing, både for børn og voksne. Ring og få en skræddersyet aftale.

Køn i spil! Spil med køn!

Se hvad der sker når kønnet slippes løs, nye køn konstrueres og dekonstrueres igen.

 

Om workshoppen:

Først hed det drags og dragqueens: Mænd der klædte sig ud som smukke kvinder. Så kom der dragkings til: Stovte kvinder der fandt deres indre eller ydre mand – til stor underholdning og indre styrkelse for såvel dem som deres publikum. Tænk bare på Søs og Kirsten og Emmas Dilemme, som eksempler på den stil. Og nu tales der om queer og crossdressing. Ikke her, men i England, USA og i Sverige. Deltagererne på dette kursus skal i gang med at undersøge, afsøge, indkredse og opspore, hvad der kan ske, når kønnet slippes løs. Kurset er en selvstændig fortsættelse af efteruddannelsens seminar køn i spil og workshoppen Drag-king for a day. Lederen af Teatret Zeppelin, Mie Brandt deltog og fik en oplevelse og erfaring som hun har kunnet bruge lige siden: “Arbejdet med manderollen var en åbenbaring. Bevidstheden om køn og magt er en stor øjenåbner, og alle kvinder burde prøve at spille mænd én gang i deres liv – det kan ikke beskrives, det skal simpelthen prøves.”

Formen er solo-, dialog- og gruppearbejde og med skiftende input fra praktikere og teoretikere, herunder den svenske gruppe Subfrau, kommer arbejdet først til at dreje sig om at finde forskellige mandefigurer for dernæst at dekonstruere dem og derigennem finde nye:en andrygen trans, en queer amazone eller måske noget helt tredie, der dukker op i det, set med danske teaterøjne, endnu uudforskede/uudfoldede landskab mellem de to køn.

Deltagerne kommer også til at stifte bekendskab med sangpædagogen Marianne Sørensen og begrabet “tekst som sang”. Workshoppen foregår på Teatret Zeppelin og afsluttes med en arbejdsdemonstration: Velkommen til Café Queer.

Undervisere: Ditte Maria Bjerg og Marianne Sørensen
Ditte Maria Bjerg er instruktør fra Statens Teaterskole 1992. Hun har haft opgaver på bl.a. Vendsyssel Teater, Aarhus Teater, Ålborg Teater, Caféteatret, Det Kgl. Teater og Den Anden Opera. Hun var lederaf Vendsyssel Teater 1993-96 og lærer på Statens Teaterskole 1999-02.

Marianne Sørensen er sanger og musikpædagog ved bl.a. det Kgl. Musikkonservatorium. Herudover har hendes opfattende virke som voice coach bragt hende i kontakt med en lang række af de professionelle teater- og musikmiljøer i dansk kulturliv.

Bryd! – Hvad er en far?

Teatret Zeppelin er gået sammen med Folkekirkens Skoletjeneste om skoleprojektet “Hvad er en far? – om gudsbilleder”

Folkekirkens Skoletjeneste har udviklet et undervisningsforløb med et flot og omfattende skolemateriale som består af både lærer- og elevhæfte.
Zeppelin har i samarbejde med FST udformet dramawork-
shoppen “BRYD! – Hvad er en far?”, som indgår som en del af projektets undervisningsforløb.

Projektbeskrivelse:
I Bibelen er billedet af Gud som far et centralt billede. Men hvilken far er han egentlig? Er han autoritær eller blødsøden? Brutal eller favnende? Dominerende eller lyttende? Vred eller overbærende?

Projektet “Hvad er en far?” lægger op til en undersøgelse af disse spørgsmål. Fordi det er interessant i et religionshistorisk lys, men også fordi diskussionen om kristendommens gud som en far, kan være øjenåbner for, hvilke billeder vi har af en ”rigtig” far og mor i dag. For måske falder Bibelens beskrivelse af Gud som far ikke indenfor de gængse maskuline domæner. Måske er der antydninger af, at Bibelens far er en moderlig far?

Og måske er nutidens familiestruktur heller ikke så entydig at kategorisere? Er det for eksempel altid mor, der er den bekymrede og far der er den stærke, eller kan det være anderledes?

Eleverne undersøger Bibelens gudsbilleder, relaterer dem til nutidens forældrebilleder og diskuterer, hvordan relationen barnvoksen påvirkes af hvem vi er, og hvem vi forestiller os at være.