Zeppelin logo

6. marts 2024

Teatret Zeppelin er sikret støtte i fire år mere i perioden 2025-28

.

I forbindelse med det nylige valg af teatre til den såkaldte Lille Storbyteaterordning i Københavns Kommune blev Teatret Zeppelin ikke tildelt støtte fra denne pulje, men fra en særordning. Det har sikret teatrets overlevelse ved en historisk håndsrækning fra kommunen. Teatrets ledelse forklarer.

20 teatre lagde i efteråret billet ind på at blive Lille Storbyteater i København. 11 af de ansøgende blev optaget i ordningen. Teatret Zeppelin har siden ordningen blev oprettet i 1997 været Lille Storbyteater, men er i 2025-28 ikke længere en del af denne ordning. Det betyder dog ikke, at teatret har mistet støtte. Tværtimod, fristes man til at sige.

Hvorfor ikke længere Lille Storbyteater?

Højt oppe i loftet over fortrappen på teatret hænger dukken Druzhok - et rensdyr med lysende øjne, der var en del af forestillingen Snedronningen i 2011. I dag fungerer Druzhok som maskot og hænger foran plakaterne fra de seneste 30 års mange forestillinger på Teatret Zeppelin.
Maskotten Druzhok foran væggen med plakater fra de seneste 30 års forestillinger på Teatret Zeppelin

Der er tale om en teknisk manøvre. Det er nemlig et ufravigeligt krav, at for at blive egnsteater eller Lille Storbyteater i Danmark, må maksimalt 15 % af ens tilskud gå til at dække husleje. Og her er Teatret Zeppelin under pres og ligger aktuelt i forhandlinger med udlejer. Forhandlinger, der ikke har kunnet afsluttes inden valget af teatre i 2025-28. Administrativ leder Lasse Frank forklarer: ”Vi har ikke haft anden mulighed end at spille ’højt spil’ og sige til kommunen, at hvis de ville have os som en del af det københavnske teaterudbud, ville de være nødt til at tildele os vores ansøgte beløb, der er 50 % højere end det, vi får nu. Historisk set sker der dog ikke store revolutioner i fordelingen af midler mellem de valgte teatre. Så vi var forberedte på, at det kunne betyde et exit fra ordningen denne gang. Men kommunen føler sig ikke færdige med Teatret Zeppelin, hvilket vi naturligvis er enormt taknemmelige for.”

Københavns Kommune tildeler til Teatret Zeppelin i 2025-28 tre millioner kroner årligt ‘af egen lomme’ uden det statsbidrag, som kommunen får til de udpegede små storbyteatre. Set rent med kommunens øjne går Teatret Zeppelin således markant frem i støtte. Kommunens andel af teatrets tilskud i 2021-24 udgør ”kun” kr. 1.890.000 (mens statens andel udgør kr. 1.010.000). Københavns Kommune vælger altså at give Teatret Zeppelin hele kr. 1.110.000 mere pr. år i 2025-28. ”Det er svært at se det som andet end en kæmpe håndsrækning og et meget anerkendende skulderklap”, fortæller Lasse Frank.

Forhandlingerne med udlejer forventes afsluttet i slutningen af 2024

Der arbejdes på højtryk på en løsning mellem Teatret Zeppelin og teatres udlejer. Når denne er afsluttet, er forventningen, at Teatret Zeppelin igen vil kunne overholde 15 %-reglen. ”Det kunne ikke nås inden Lille Storbyteater-ansøgningsfristen, men vi vil have alt afsluttet til at kunne søge ind i ordningen igen næste gang, dvs. 2029-32”, fortæller Lasse Frank.

Arbejdet indebærer muligvis blandt andet en decimering af teatrets kvadratmeter, som i værste fald kan gives tilbage til udlejer. ”Teatret Zeppelin har en meget stor bygning til rådighed, men meget har også ændret sig de seneste år, og presset kan vi strengt taget sandsynligvis godt klare os med færre kvadratmeter. Derfor indebærer manøvren måske en sammenlægning af lokaler og nyindretning af teatret. I alle tilfælde vil vores dejlige teatersal dog være helt uberørt af eventuelle indgreb”, fortsætter Lasse Frank.

Forandringer der ikke vil kunne mærkes udefra

Fra Teatret Zeppelins seneste forestilling: TOVE (co-produktion med Teatret Masken, sæson 2023/24)

De kommende forandringer på teatret vil ikke være noget, publikum kommer til at mærke. Administrationen flyttes muligvis blot til et andet sted i bygningen, og nogle rum i backstage-afdelingen af teatret vil i så fald blive redesignet. Kunstnerisk leder Mie Brandt forklarer: ”Den kunstneriske profil og det høje fokus på at skabe vedkommende og udfordrende scenekunst for børn og unge vil være det samme. Nogle af os sætter os sikkert bare på nogle andre pladser i nogle nye rum, end vi plejer, når vi møder ind på kontoret”. Administrativ leder Lasse Frank supplerer: ”Vi har arbejdet konstruktivt med tanker om en mulig husomlægning i god dialog internt. Der er også fordele ved at rykke tættere sammen i huset i vores daglige samarbejde”, fortæller Lasse Frank, som dog understreger, at intet er afgjort endnu og alt afhænger af de konkrete forhandlinger.

Andre ting vil heller ikke komme til at ændre sig: ”Vi fortsætter det tætte samarbejde med teatrene i Lille Storbyteaterordningen og med de frie trupper, der udgør mange af vores gæstespil. Og vi fortsætter naturligvis som medlem af brancheorganisationen Dansk Teater,” fortæller Lasse Frank.

Om ikke ledelsen er nervøse ved at stå uden for ordningen svarer Lasse Frank: “Det vil nok altid føles mest trygt at være en del af noget etableret og velkendt. Og vi kan strengt taget ikke vide med sikkerhed, om vi er mere udsat på sigt. Målet er da også at komme ind i ordningen igen. Men vi må også forholde os til fakta, som er, at Københavns Kommune ekstraordinært finder i alt 12 millioner kroner til Teatret Zeppelin i en tid, hvor kommunen er blevet pålagt at spare på kulturbudgetterne. Så må man jo konstatere, at det i hvert fald ikke er Teatret Zeppelin, der spares væk.”

Bygninger er dyre i København

Vue i frøperspektiv ude foran teatrets hovedindgang. På en rød løber fra gaden hen imod indgangen er der placeret et par guldsko med blomstrende lavendler i.

Da Teatret Zeppelin i skrivende stund råder over mere end 50 % af den bygning, som teatret lejer, så udløser det den særlige kommuneskat, som kaldes erhvervsdækningsafgift. Dækningsafgiften er afhængig af ejendomsvurderingen, og her er udlejer netop blevet oplyst, at værdien af deres ejendom med et trylleslag er vurderet til at være 10 gange højere end hidtil. Og det medfører en kraftig stigning i dækningsafgiften. Dén regning lander – foruden det øgede huslejekrav fra udlejer – på Teatret Zeppelins bord. De nye ejendomsvurderinger sætter mange ejere og lejere under pres i København, herunder altså også Teatret Zeppelin.

”København er en af de dyreste hovedstæder i verden. Leje- og huspriser er vidt forskellige rundt om i landet. Derfor er 15 %-reglen også et større pres for os i København, mens de andre steder i landet ingen problemer har med at overholde reglen,” udtaler Lasse Frank.

Fulde af taknemmelighed

Særstøtten til Teatret Zeppelin udenfor Lille Storbyteaterordningen er en redning af teatret. Hvad teatrets nye status betyder, må klarlægges i den kommende kontraktforhandling med kommunen, som ventes at ske senere på foråret. Teatrets bestyrelse, ledelse og ansatte er fortrøstningsfulde og klar til organisationens kommende forandringer, fortæller Lasse Frank: ”Vi er et rigtig godt sted nu takket være nogle gode, men ikke nødvendigvis nemme beslutninger over de seneste fem-seks år. Arbejdsmiljøet har aldrig været bedre, den kunstneriske kreativitet blomstrer og modtages med stor ros fra anmeldere og publikum, og så er vi dybt rørte over den motiverende støtte og opbakning, Københavns Kommune har vist os.”

.

————–

Du kan læse mere om valget af Små Storbyteatre 2025-28 i den officielle pressemeddelelse her.