Zeppelin logo

Parkering

.

Parkering for besøgende gæster/publikummer

Læs mere under praktisk info.

.

Parkering for ansatte

Ansatte er indforstået med, at Teatret Zeppelin ikke er forpligtet til at stille P-plads til bil/motorcykel til rådighed. Bemærk at der opkræves P-afgift i området omkring teatret. Vi opfordrer bilister til at køre hjemmefra i god tid og henviser ved pladsproblemer på teatrets få P-pladser til P-huset i Matthæusgade 46A (APCOA) – for priser og vilkår se her.

Parkeringstilladelse for samarbejdspartnere/optrædende

I særlige tilfælde kan Teatret Zeppelin udlåne en P-tilladelse i form af et plastickort, som lægges i bilens forrude. P-tilladelse udlånes til teatertrupper o.l., der skal have ophold på Teatret Zeppelin.
P-tilladelsen giver ret til at holde inde i gården eller på én af de to pladser lige ude foran Valdemarsgade 15 helt op mod bygningens mur. Bemærk, at den giver ret til parkering, men ikke garanti for en ledig p-plads.

Regler for parkering ved muren: Bilen må IKKE stikke ud over der, hvor fortovet starter. Politiet kan udstede bøder for den forseelse. Biler skal derfor parkeres sidelæns, dvs. med bilens side ind mod muren.

Regler for parkering i gården: Der skal være fri passage på min. 170 cm igennem hele gården fra bagdør, forbi hoveddør og ud til porten. Den fri passage er obligatorisk brandvej. Parkér derfor bilen så langt oppe mod hegnet som muligt.

OBS! Bilen må max. være 240 cm høj, hvis den skal kunne passere under markisen midt i gården.

Af- og pålæsning af scenografi ved bagdør i gården er tilladt uden P-tilladelse, mens arbejdet pågår.

Vær opmærksom på, at parkeres der i gården, kan der komme flere biler til efterfølgende, som gør det umuligt at komme ud, før bilerne tættest på porten er væk. Det sker dog sjældent.

Der er cirka plads til tre biler i gården og to biler foran bygningen.

Parkering uden for de ovenfor nævnte parkeringszoner er almindelige betalingsparkeringszoner. Det gælder også pladserne på vejen lige foran teatret. Priser for parkering her kan du læse om under praktisk info.

Udlån og returnering af P-tilladelse

Kontakt teatrets personale, hvis du ønsker at låne en P-tilladelse. Hver tilladelse er forsynet med et ID-nummer. Du skriver under på modtagelse af P-tilladelsen.

Når du er færdig med P-tilladelsen, afleverer du den i Teatret Zeppelins postkasse lige uden for porten. Har vi ikke modtaget den retur efter dit ophold på teatret, vil vi kontakte dig.